Elektrik abonelik işlemleri nasıl yapılır ?

Taşınırken elektrik faturasını üzerine alma işlemleri konusunda bu yazıdan yararlanabilirsiniz. İlk olarak, en kısa zamanda, bir elektrik şirketine başvurup yeni eviniz için kendi adınıza elektrik sözleşmesi yapmalısınız.

 • Kullanım yerinde enerji kesilmişse, elektrik tedarikçisine başvurduktan en fazla iki gün sonra dağıtım şirketi görevlisi sayacınızı açar. Sözleşmeyi kendi üzerinize ne kadar hızlı alırsanız elektriğiniz o kadar hızlı açılır.
 • Kullanım yerinde enerji açıksa, usulsüz kulllanım yapmamak için, faturayı kendi üzerinize almalısınız. Başkasının faturalarını ödeyerek kullanım yaptığınız tespit edilirse elektriğiniz kesilebilir ve açtırmak için ceza ödemek gerekir.

Tüm elektrik abonelik işlemleri için, bölgenizde görevli elektrik şirketini arayabilir, online randevu alabilir ya da müşteri merkezine gidebilirsiniz.

Elektrik açtırma işlemleri için gerekli evraklar

 • Mesken
 • Resmi kimlik
 • Eğer kullanım yerinde elektrik varsa, bir mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi, lojman tahsis belgesi vb.)
 • Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Kiracıysanız,
  • Mülk sahibinin adı ve soyadı
  • Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgilerini beyan etmesi gerekir.
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
 • Varsa IBAN numarası
 • Ticarethane
 • Şirket yetkilisine ait resmi kimlik
 • Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri
 • Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
 • Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı
 • Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura)
 • Eğer kullanım yerinde elektrik varsa bir mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi veya protokol)
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi (ticarethane mesken olarak kullanılan bir binada bulunuyorsa)
 • Varsa IBAN numarası

Nereye başvuru yapılır ?

Yukarıdaki belgelerle beraber, elektrik satış şirketinin müşteri merkezine başvurursanız talebiniz hemen işleme alınacaktır. Bazı belgeler yerel elektrik şirketine göre değişiklik gösterse de genel olarak aynı belgeler talep edilir.

Zorunlu deprem sigortası (DASK)

Mesken elektrik aboneliği için, kullanım yerinin zorunlu deprem sigortası (DASK) olması ve poliçenin başvuruda ibraz edilmesi zorunludur. Zorunlu deprem sigortasını, kiracılar da ev sahibi adına yaptırabilir. Kiracı ödediği sigorta primini, daha sonra mülk sahibinden tahsil edebilir. Mesken olarak kullanılan binalardaki ticarethaneler de elektrik aboneliği için zorunlu deprem sigorta poliçesini ibraz etmelidir.

Elektrik güvence bedeli kaç lira ?

Elektrik aboneliği, sayaçla tüketicinin ismini eşleştirir. Elektriğin açılması için, satış sözleşmesi tamamlanmalıdır. Aşağıda elektrik satış sözleşmesi için gerekli ücretler gösterilmiştir. 2016 yılı için elektrik satış sözleşmesi imzalayan mesken abonesi aşağıdaki ücretlerin toplamını nakit olarak ödemelidir.

Bedelin Adı Mesken Ticarethane
Güvence Bedeli kW bağlantı gücü başına 19,80 TL* kW bağlantı gücü başına 56 TL*
Kesme-Bağlama Bedeli İşlem başına 22,30 TL
Damga Vergisi Güvence bedelinin binde 9,48'i
Dosya Bedeli Elektrik şirketi belirler.

*Güvence bedeli, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır. Elektrik abonelik güvence bedeli hakkında daha fazlasını öğrenin.

Önceki elektrik aboneliğinin feshi

Eski abonelik sözleşmesini feshetmek için elektrik şirketine başvurmalısınız. Bazı şirketler, işlemleri hızlandırmak için online abonelik iptali hizmeti de sunar. Başvuruda mutlaka elektiriğin kesilmesini istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Tarih vermezseniz, enerjiniz en geç üç iş günü içinde kesilir. Son tüketim borcunu ödemeden sözleşm feshedilmez. Sözleşme sonlandırma tarihinde sonra yapılan tüketimler faturaya yansıtılamaz.

Güvence Bedeli İadesi

Elektrik sözleşmesini imzalarken yatırılan güvence bedeli, satış sözleşmesinin iptalini talep eden tüketiciye iade edilir. Güvence bedeli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre (TÜFE) güncellenir ve üzerinden abonenin son tüketimi düşülerek en geç 5 iş günü içerisinde iade edilir.

Abonelik devri yapmama cezası nedir ?

Kendi adına elektrik satış sözleşmesi yapmadan; yani başkalarının faturasını ödeyerek enerji tüketen kişi, yönetmeliğe göre usulsüz kullanım yapmış olur. Usulsüz kullanım yaptığınız tespit edilirse ihbarname bırakılır. İhbarnamede verilen süre içinde, aboneliği kendi üzerinize almanız gerekir; aksi halde enerjiniz kesilir. Kesilen elektriği açtırmak için, usulsüz kullanım cezası, kesme açma bedelinin beş katı olarak uygulanır. 2016 yılında, mesken ve ticarethaneler için, usulsüz kullanım cezası 111,50 TL olur.

Akıllı Tarife her gün 20.000 enerji tüketicisinin sorularını yanıtlar ve onları en uygun elektrik, internet ve dijital TV aboneliklerine yönlendirir.

Daha fazla bilgi