Elektrik bağlatma ve ilk abonelik ücreti

Yeni binaların elektrik bağlantısı genellikle proje sırasında yapılır. Eğer daha önce taşındığınız binaya elektrik bağlantısı yapılmamışsa ilk abonelik adımlarını bu yazından öğrenin.

Elektrik bağlatma işlemleri

Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talebinin, bölgedeki görevli dağıtım firması tarafından ilgili mevzuat ve hükümler çerçevesinde karşılanması esastır. Başvuru sahibi ve görevli dağıtım şirketi arasında, yeni bir tesis veya hanedeki elektrik kullanımına yönelik taleplerde dağıtım bağlantı anlaşılması yapılması gerekir. TEDAŞ tarafından hazırlanmış olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşması örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Bu anlaşma zaman zaman perakende satış sözleşmesi ile karıştırılmakta olsa da farklı bir sözleşmedir ve perakende satış sözleşmesinin dayanağını oluşturur. Bir başka deyişle, dağıtım bağlantı anlaşması yapılmadan perakende satış sözleşmesi yapılamaz.

Başvuru nereye yapılır ?

Mülk sahibi, mülk kiraya verilmişse kiracı yeni bir bina ya da kullanım yerinin elektrik dağıtım şebekesine bağlanması için, dağıtım şirketine şahsen başvurur. Başkası adına abonelik yapılacaksa noter onaylı vekaletname gerekir. Yapılan başvuru değerlendirilip kabul edildikten sonra dağıtım firması ile bağlantı anlaşması yapılır ve bağlantı bedeli ödenir. Ardından dağıtım firması ile perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma yapılarak elektrik kullanıma açılır.

Yeni bina elektrik aboneliği için gerekli evraklar

Bölgelere göre, görevli elektrik dağıtım şirketi listesi.

 • Elektrik Bağlatmak için Gerekli Belgeler
 • Onaylı elektrik projesi / formül proje numarası
 • İskân raporu (yapı kullanım izni)
 • Mülkiyet belgesi (tapu ya da kira kontratı, ikametgâh vb.)
 • Resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
 • Kiracıların,
  • Mülk sahibinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası
  • Mülk sahibi bir şirketse Vergi No, ad ve ünvan bilgileri beyan edilir
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi. Daha fazla bilgi için DASK internet sitesi

Ticarethaneler için yukarıdaki belgelere ek olarak:

 • Yetkilinin resmi kimliği
 • Vergi numarası, ticaret sicil numarası
 • Yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

Elektrik ilk abonelik ücreti ne kadar tutar ?

Elektrik ilk abonelik ücreti, elektrik bağlantı anlaşması sırasında dağıtım şirketine ödenir. EDPK, bağlantı ücretini yıllık olarak belirlenir. İlk abonelik bedeli kullanım yerindeki kurulu güce göre belirlenir. Binanın elektrik projesinde, kurulu güç, bağlantı yerinin alanı, priz ve lamba sayısına göre hesaplanır. Meskenlerde kurulu güç, genellikle 9 kW'nın altında olduğu için, bağlantı ücreti 69,80 TL olur. Ticarethane ve sanayi işletmeleri için bağlantı bedeli, enerji ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Aşağıdaki 2015 yılı ilk abonelik bağlantı bedelleri bulunur:

Kurulu Güç (Alçak Gerilim) Bağlantı Bedeli
0-15 kW 69,80 TL
15-100 kW 159,60 TL
100 kW ve üzeri 202,89 TL

Elektrik başvurunuzun değerlendirilmesi

Bağlantı başvurusu, dağıtım firması tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sırasında firma, mesken çevresindeki dağıtım sisteminde genişleme ya da yeni yatırım yapılması konusunda inceleme yapar. Eğer mevcut sistem bağlantı için uygun bulunursa firma ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır. Yapılan anlaşma, anlaşmada yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece geçerliliğini korur; müşteri değişikliği durumunda tekrar bağlantı anlaşması yapılması gerekmez.

Dağıtım şirketleri tarafından, başvurunun anlaşmaya dönüşmesini takip eden 90 gün içerisinde perakende satış sözleşmesi yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilir ve büyük oranda süreç en baştan işletilir. Perakende satış sözleşmeleri, önceden dağıtım şirketlerince yapılırken, 2013’teki düzenlemelerden sonra yalnızca perakende satış şirketleri (tedarikçiler) tarafından yapılabilmektedir.

Dağıtım bağlantısı yapıldıktan sonra, enerji kullanımına başlamak için, bir elektrik tedarikçisiyle satış sözleşmesi yapılması gerekir. Sözleşmesinin geçerli olması için, depozito işlevi gören güvence bedeli ve diğer bedeller de ödenmelidir.

Akıllı Tarife her gün 20.000 enerji tüketicisinin sorularını yanıtlar ve onları en uygun elektrik, internet ve dijital TV aboneliklerine yönlendirir.

Daha fazla bilgi