Elektrik sayacı okuma nasıl yapılır ?

Elektrik sayaçları son yıllarda yapılan düzenlemelerle sık tartışılan bir konu oldu. Tüketim süresi boyunca, tüketicilerin elektrik enerjisi tüketimini ölçmek için mevzuat hükümlerine uygun olarak tasis edilen elektrik sayaçlarının kurulum, bakım ve işletimleri dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu yazıda elektrik sayaçları nedir, farklı sayaç tipleri nelerdir, elektrik sayacı okuma nasıl yapılmaktadır gibi birçok soruya cevap bulabilirsiniz.

Elektrik sayacı nedir? 

Meskenlerdeki elektrik sayaçlarının bağlantı güçleri genelde 3 ile 15 kilovat (kW) arasında değişmektedir. Buna göre sayacın sağlayabileceği maksimum bağlantı gücü, meskende bulunan elektrikli aletlerin toplamından yüksek olmalıdır. Bağlantı gücünü arttırdığınız takdirde depozito olarak da adlandırılan güvence bedeli artar. Sayacınız bağlantı gücü kW cinsinden ölçülürken, harcanan elektrik enerjisi kilovat saat (kWh) olarak ölçülmektedir. Elektrik sayaçları takıldığı zamana göre farklı modellere sahiptir. Yakın zamanda mekanik sayaçlar yerini elektronik sayaçlara bırakmaya başlamıştır. Bununla birlikte ilk kez elektrik bağlatan kullanıcıların elektronik sayaç kullanma zorunluluğu vardır.  Elektronik ve mekanik sayaç arasında çoğu zaman düşünüldüğü üzere bağlantı gücünü etkileyen bir fark bulunmamaktadır.

Elektronik ve Mekanik sayaç arasında ne fark vardır?

 • Mekanik Sayaç
 • Elektrik tüketimi, sayacın içinde bulunan dönen bir disk ile ölçülür.
 • Daha eski oldukları için ölçüm hataları daha sık gözlenir.
 • Sadece tek zamanlı ölçüm yapabilir.(Bknz. Üç zamanlı tarife)
 • Tüketim bilgileri kaydedilemez.
 • Serbest tüketiciler ve çok zamanlı tarifeye geçen kullanıcıların kullanabileceği bir sayaç değildir.
 • Elektronik (Akıllı) Sayaç
 • Dijital göstergesi, üzerindeki tuşlar sayesinde tüketiminizi görüntüleyebilirsiniz.
 • Ölçüm hatası yapma oranı mekanik sayaçlara göre çok düşüktür.
 • Bir günü belirli zamanlara ayırarak ölçebilir. Bu nedenle çok zamanlı tarifeler için kullanılacak tek sayaçtır.
 • Elektrik tüketim hakkında 1 yıla kadar bilgilerinizi sağlayabilir.
 • Türkiye'de serbest tüketiciler ve ilk kez bağlantı yapanlar için kullanılması zorunludur.

Elektrik sayacı nasıl okunur?

 08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine göre 08.12.2001 tarihinden sonra ilk kez enerji alınacak yeni kullanım yerlerinin aboneliklerinde puant tarife özellikli elektronik sayaç zorunluluğu bulunmaktadır.

Elektrik tüketim dönemi neye göre belirlenir?

Elektrik tüketim dönemi ön ödemeli sayaç kullanılması gibi hallerin dışında, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma ile düzenlenir. Görevli tedarik şirketi tarafından belirlenen tüketim dönemi, bir aydan az olmaz ve bir yılı geçmez. Altı ay üzeri belirlenen veya belirlenmediği halde fiilen altı ayı geçecek şekilde okunan sayaçlarda, üç aydan az olmamak ve tüketim dönemi olarak belirlenen ya da fiilen olan ay sayısını geçmeyecek şekilde taksitlendirme yapılması, tüketici talebi halinde zorunludur. 

Sayaçların okunması nasıl yapılır?

Sayaçlar kanun ile belirlendiği üzere kurulum, bakım ve işletimini yapması öngörülen dağıtım şirketleri tarafından ölçülür. Sayaç değişimi ya da tesis edilmesi gereken durumlarda dağıtım lisansına sahip olan şirket sorumludur. Tüketici sayacın arızalandığını ve yanlış ölçtüğünü söyleyerek kontrol talep edip sayaçta herhangi bir problem bulunmaması halinde tüketici sayaç sökme-takma bedellerini karşılar. Ancak bunun dışındaki tüm değişim ve tesis işlemleri için dağıtım şirketi herhangi bir bedel talep edemez.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) nedir?

OSOS, elektrik sayaç verilerinin uzaktan ve otomatik olarak okunabilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem verileri merkezi bir sisteme aktarılır. Burada veriler doğrulanır, eksik veriler doldurulur, saklanır ve ilgili taraflara iletilir. OSOS teknik özelliklerine sahip sayaçlar dağıtım şirketleri tarafından takılır. Bu sistem kurulca onaylanan tüketim miktarını geçen tüketicilerin, gerekli teknik özelliklere uygun olmayan eski sayaçlarının değiştirilmesinde takılır. 30 kilovat ve üzeri güçlerde çift terimli tarifeden sözleşme ile elektrik alan tüketicilere, çekilen en yüksek anlık değeri belirlemek amacıyla OSOS sayaçları tesis edilir.
OSOS kapsamına uygun olarak uzaktan okunan sayaçlarda, abonelerin internet üzerinden kullanıcı kodu ve şifre ile takip etme imkanları bulunur. Bunu almak için OSOS Kullanıcı Hesapları Teslim Tutanağı'nı doldurup, Dağıtım şirketlerinin belirlediği noktalara müracat etmeniz gerekmektedir.

Ödeme Bildirimi (Fatura) nelerden oluşur?

Ödeme bildirimindeki tüm bilgilerin okunaklı olması gerekmektedir ve serbest tüketici olan tüketicileri herhangi bir tedarikçiye yöneltecek bilgileri içeremez. Görevli tedarik şirketleri veya hizmet alımı yapılan kişiler faturaların tahsilatından herhangi bir bedel talep edemez.
 • Sayaca ait bilgiler
 • İlk ve son endeksler
 • Okuma tarihleri
 • Tüketilen elektrik miktarı
 • Enerji ve kapasite bilgileri
 • Elektrik birim fiyatları
 • Tüketim bedeli ile ilgili mevzuatta bulunan ve öngörülen diğer bedeller
 • Vergi, yasal kesinti ve borçlar 
 • Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve merkezleri
 • Günlük enerji tüketim ortalaması
 • Sonraki okuma dönemi
 • Borç/Alacak
 • Kesme-Bağlama bedeli
 • Son 1 yıllık elektrik tüketim miktarı

21 Ocak 1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununun 9. maddesi ve bu maddenin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ve yine 24 Temmuz tarih 22000 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri yönetmeliğinin 93 maddesi “b” bendi hükümleri uyarınca 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar periyodik olarak değiştilir. Bu değişim elektrik tüketicisinin inisiyatifine bırakılmamıştır.

Akıllı Tarife her gün 20.000 enerji tüketicisinin sorularını yanıtlar ve onları en uygun elektrik, internet ve dijital TV aboneliklerine yönlendirir.

Daha fazla bilgi