Ticarethane elektrik birim fiyatı nedir?

Elektrik enerjisi tüketimi, kWh (kilowatt saat) birimi üzerinden ölçülüp ve fiyatlandırması yapılır. Birim fiyat, 1 kWh enerji kullanımının bedeli demektir. Toplam elektrik birim fiyatını bulmak için, dağıtım bedeli ve vergiler de birim enerji bedeline eklenerek, bir birim (kWh) elektriğin bedeli bulunur.

Elektrik ulusal fiyat tarifeleri, senede 4 kere, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından güncellenerek yayınlanır. EPDK tarifelerinde enerji bedeli ve enerji harici bedelleri yer alır, vergiler dahil edilmez.  Bu yazıda 2016 Ocak itibariyle, ticarethane elektrik fiyatlarını bulabilirsiniz.


Elektrik kWh fiyatı ne demek ?

Elektriğini bölgelerinde görevli perakende elektrik satıcısından tedarik eden tüketiciler için 1 kWh elektrik fiyatı abone grubuna ve bağlantı durumuna göre değişir. 01.04.2016 tarihinden itibaren (4 çeyrek) tek zamanlı tarife aboneliği olan ticarethane kullanıcıları için:

1 kwh elektrik enerjisinin tüm bedeller, fonlar ve vergiler dahil fiyatı 0,4158 TL’dir .

Tek Zamanlı Ticarethane Tarife

Tek zamanlı tarifede tüm gün kullanılan elektrik tek bir birim fiyat üzerinden ücretlendirilir. Aşağıdaki birim fiyat, EPDK'nın yayınladığı son tarife tablosundaki enerji ve enerji harici bedellere vergi ve fonların eklenmesiyle bulunmuştur.

Tarife Birim (kWh) Fiyatı
Tek Zamanlı Ticarethane 0,4158 TL

Üç Zamanlı Ticarethane Tarife

Elektronik (Akıllı) sayaçlar elektriğin hangi saatlerde ne kadar tüketildiğini ölçüp, kaydını tutabilmektedir. Üç zamanlı tarifeyi kullanmayı seçen abonelerin tüketimleri Gündüz (06:00 - 17:00), Puant (17:00 - 22:00) ve Gece (22:00-06:00) olarak üç ayrı zaman dilimine gore ayrılıp buna göre hesaplanır. EPDK'nın belirlediği fiyatlar zaman aralığındaki elektrik talebine göre belirlenir. Buna göre yüksek elektrik talebi olan saat aralığında (PUANT) aktif enerji bedeli fiyatı daha yüksek, düşük talep olan aralıkta (GECE) daha düşüktür.

Elektronik (akıllı) sayaç sahibi olmanız üç zamanlı ticarethane abonesi olduğunuz anlamına gelmez.Üç zamanlı tarifeye geçmek isteyen ticarethane tüketicileri, bölgelerinde görevli satış şirketlerine başvurmalıdır. Mekanik sayaç sahibi olanlarsa, bir dilekçeyle elektrik dağıtım şirketlerine başvurarak elektronik sayaç talep etmelidirler.

01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olan ulusal tarifeye göre, işyerlerinde 3 zamanlı tarife kullanan tüketiciler için, vergiler ve diğer bedeller dahil elektrik birim fiyatları aşağıdaki tabloda bulunabilir:

Ticarethane elektrik kWh fiyatı (tüm vergiler dahil)

Ticarethane Tarife Sınıfı Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Tek Zamanlı 0,4157 TL
Üç Zamanlı 0,4140 TL 0,6298 TL 0,2581 TL

İki tarifeyi karşılaştırmakta zorlanıyorsanız hangi tarife enerji tüketiminize daha uygun anlamak için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Serbest Tüketici Elektrik Fiyatları

EPDK serbest tüketicilerin; yalnızca enerji harici ödedikleri bedelleri belirler. Enerji harici bedeller, vergiler ve fonlar hariç aşağıdaki gibidir:

Serbest Tüketici - Ticarethane Aboneleri için enerji harici bedeller:
Tarife Birim Enerji Bedeli Kayıp/Kaçak Bedeli Dağıtım Bedeli İletim Bedeli PSH Bedeli
Serbest Tüketici - Ticarethane Tedarikçi belirler. * 0,1151TL * Tedarikçi belirler.

2016 yılı itibariyle, kayıp kaçak bedeli, iletim bedeli, ve psh; dağıtım bedeli kalemi altında toplanmıştır. Yukarıdaki tabloda, perakende satış hizmet bedeli dahil edilmemiştir. Bu bedel EPDK tarafından belirlenmediğinden dahil edilmemiştir. Serbest tüketicilerin kullandığı elektrik birim fiyatı, elektrik alınan şirketin uygulamalarına göre değişir.

İndirimli elektrik şirketlerin avantajlı fiyatları hakkında bilgi alın.

 

Akıllı Tarife her gün 20.000 enerji tüketicisinin sorularını yanıtlar ve onları en uygun elektrik, internet ve dijital TV aboneliklerine yönlendirir.

Daha fazla bilgi